Samen denken over de (r)evolutie van de politie in de digitale netwerksamenleving
Recent Tweets @DeNieuwePolitie

Luc Beirens strijdt voor cyberveiligheid

Als bekende flik en inspiration-manager rond sociale media, zeker na het boek ‘De Nieuwe Politie’ (LannooCampus, 2012), krijg ik voortdurend vragen over de kansen en de gevaren van sociale media en internet in het algemeen.

Vanuit mijn achtergrond als woordvoerder, diensthoofd communicatie en veiligheidsexpert kan ik al het één en ander invullen, gelukkig. Persoonlijk hang ik een positieve visie aan en omarm ik de (onvermijdelijke) opmars van digitale middelen en nieuwe kanalen. Ik leef op van de kansen die ons hier geboden worden: samenwerken en informatie delen, converseren en de leefwereld van onze doelgroepen kennen ( jongeren, toeristen, fans, bewoners, ondernemers, noem maar op), realtime verspreiden van (crisis)communicatie en up-to-date blijven van de sociale temperatuur online én offline…

Dat er een minder leuke kant zit aan onze maatschappelijk versmelting met het Internet zal ik niet ontkennen – en we moeten ons zowel gedragsmatig aanpassen aan deze onbekende wereld als ons (laten) beschermen tegen nieuw criminele fenomenen. Gaat het over cybercrime en cybersecurity, internetveiligheid , internetfraude, hacking of andere ICT-gerelateerde recherche, dan verwijs ik graag naar mijn collega-hoofdcommissaris Luc Beirens. (@LucBeirens)

Luc is hoofd van de FCCU, de Federal Computer Crime Unit van de Belgische politie, hij was ook een tijdlang voorzitter van de EUCTF, de European Union Cybercrime Task Force, waarbij hij sterk de nadruk legt op internationale samenwerking en partnerships in de strijd tegen cybercriminaliteit.

Hij is een man met passie en autoriteit op zijn domein en een (overbevraagde?) keynote speaker op velerlei congressen en studiedagen. Ik ben vol bewondering hoe hij met de nodige humor en zin voor realiteit kan wijzen op de kwetsbaarheden van onze systemen en het met zeer toegankelijke beeldtaal kan hebben over botnets, hoaxes en hacktivists zodat iedereen begrijpt waarover het gaat.

Ik ben verheugd om in de reguliere media te lezen en horen dat Luc en zijn team hun expertise verder mogen ontwikkelen en er vijftig mensen worden aangeworven in de strijd tegen de cybercriminaliteit: om onze toekomst en deze van onze (klein)kinderen veilig te stellen, móet er nu eenmaal aanzienlijk geïnvesteerd worden in de aanpak tegen cybercrime.

Succes aan mijn collega‘s, go for it!

Over De Standaard van 04/02/2014 ‘Cyberaanvallen in stijgende lijn’

Onveiligheid op het internet is het geheel van kwetsbaarheden die op de verschillende niveaus van het internet (mensen, processen en techniek) aanwezig zijn en door cybercriminelen worden uitgebuit in hun illegale activiteiten. We moeten er ook af en toe bij stil staan dat onveiligheid op het internet niet het gevolg is van cybercriminaliteit, maar net andersom: cybercriminaliteit is meestal het gevolg van de reeds bestaande onveiligheid.

image

De verantwoordelijkheid van onveiligheid op het internet dient dan ook niet louter gezocht te worden bij cybercriminelen, maar is een zaak van iedereen die zich met het internet verbindt.

De voornaamste oorzaken van onveiligheid op het internet zijn:

-      Onveilige software

-      Ontbreken van een internationaal juridisch kader

-      De lage bewustzijnsgraad van gebruikers omtrent veiligheid

Digitale buurtwacht apps: Civilant en Lokaal Alarm Systeem

De beveiligingsbranche werpt een nieuw wapen in de strijd tegen alsmaar toenemende inbraken in woningen en andere veel voorkomende criminaliteit in woonwijken: de Civilant-app. Deze ‘digitale buurtwacht’ laat buurtbewoners en politie elkaar waarschuwen voor gevaar met een gratis app voor smartphones of tablets.

De groepsapp is een goed middel om de saamhorigheid en de sociale samenhang binnen buurten en wijken te vergroten. Het elkaar tijdig informeren en alarmeren over al die zaken die eigen buurt en wijk leefbaarder maken. Niet langs elkaar maar met elkaar. Zo’n nieuwe groepsapp is ook een uitermate belangrijk middel om in de wijk de extra oren en ogen van politie en gemeente te zijn,” aldus Wilting.

De FOD Mobiliteit wijst erop dat drones in het Belgisch luchtruim enkel zijn toegestaan voor testvluchten, wetenschappelijke doeleinden en zaken van openbaar nut. “Voor commerciële doeleinden mag het niet”, zegt de woordvoerder.

image

Wat gaan we doen wanneer deze drones in alle Vanden Borres en Mediamarkten aangeboden worden? Wanneer deze vliegende voorwerpen regelmatig beginnen opduiken in het straat- en tuinbeeld? Hoe moeten de mensen hierover rapporteren aan de politie? En hoe moet de politie hier dan – in godsnaam – op reageren?

Op 31 december 2013 filmde een chauffeur met zijn dashboardcamera een andere chauffeur die zich slecht gedroeg in het verkeer, om het vriendelijk te omschrijven. De beelden werden op Facebook massaal bekeken en gedeeld. De pers sprong op dit verhaal waardoor het filmpje van de wegpiraat een sensatie werd. De Federale wegpolitie liet via Twitter weten dat ze de bestuurder zou opsporen.

Zolang we als politiemensen geen online aanwezigheid hebben en zolang we de virtuele wereld niet opnemen in de dagelijkse werking, zullen dergelijke situaties ons blijven overvallen. We weten niet wat we hiermee moeten aanvangen, we zijn er niet klaar voor.

Zowel filmer als wegpiraat worden online veroordeeld; de pers wordt afgerekend op haar sensatielust; de politie kan ook niet goed doen… Er zijn geen winnaars zolang we de aanpak van sociale media niet integreren in de normale politiewerking.

Tip:

Digitale mediagoeroe Peter Hinssen (@Hinssen) gaf over de ontwikkeling van de digitale maatschappij een boeiende uiteenzetting op zondag 5 januari 2014 bij  Radio 1.

Trots, maar ook vol afwachting, presenteer ik jullie graag mijn ‘Jaarverslag 2013’. Het is geen conventioneel jaarverslag geworden (2013 was dan ook geen conventioneel jaar, niet waar :) ). Het gaat over ‘Smart Politie’ en leest mogelijks meer als een visie, bouwelement voor een verdere optimalisatie van de politiewerking? Beelden zeggen zoveel meer dan woorden, maar weet dat achter elk visueel element een verhaal of een analyse zit die ik je, indien gewenst, maar al te graag doorgeef.

Delen is vermenigvuldigen. Net zoals ik uitkijk naar jouw feedback: wat denk jijervan? Waarvoor wil jij ijveren in 2014? Of willen we het samen doen? Op naar een spetterend 2014, het ga je goed!

image

Niet te geloven hoe de tijd vliegt. Het is inmiddels een jaar geleden dat ik jullie ‘De Nieuwe Politie’ mocht voorstellen in de ArtCube te Gent. Met ‘De Nieuwe Politie’ wilde ik een gesprek beginnen over politie en sociale media in de digitale samenleving, de nood aan flexibiliteit, hoe ons aan te passen aan realiteit en virtualiteit. En ik voel dat dit gesprek volop op gang is gekomen. We praten erover. We delen onze ideeën, kennis, ervaringen. En volgend jaar, voorspel ik, zullen er bewegingen plaats gegrepen hebben.

Ondertussen vieren we ook de 15de verjaardag van de Belgische politiehervorming. In de vorige eeuw zorgde de ontsnapping van Dutroux (april 1998) voor een hertekening van ons politielandschap. Het Octopusakkoord (geconcretiseerd met de wet van 7 december 1998) creëerde toen de huidige geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.

Er zijn veranderingen op til. De reorganisatie van de Federale Politie staat het eerste op de agenda. We bereiden ons voor op verschuivingen , op een modernisering, op een verbétering, zodat goede politiezorg in een veilige samenleving voor iedereen een democratisch recht blijft, ook in de gedigitaliseerde wereld!

De Belgische politiediensten zijn volgens het Comité P onvoldoende voorbereid op noodsituaties. Interventieplannen, evaluaties en communicatiesystemen ontbreken.

Lees het hele artikel in Knack of het rapport van Comité P.

We zullen moeten zien dat de politieorganisatie in de markt blijft door zich voldoende aan te passen aan het huidige digitale klimaat. Het is motiverend om alle lokale en individuele inspanningen en realisaties te volgen; laat ons leren uit de experimenten en ervaringen van elkaar. Maar ik denk dat we allemaal akkoord gaan dat het moment is aangebroken om het wat grootser aan te pakken. Het is nu aan hogere echelons om deze transformatie van de politie, de implementatie van nieuwe informatiekanalen en het structureren van bijkomende communicatiesystemen op zich te nemen.

Het kan niet de bedoeling zijn dat elke politiezone het warm water moet uitvinden en dat we nu processen uitproberen waar onze noorderburen al een jaar of twee ervaring mee hebben. Het is tijd dat er op federaal en zelfs internationaal niveau wat knopen doorgehakt worden.